Vállalati vagyonbiztosítások két fajtája:

  • Összkockázatú (all risks)

Az úgynevezett összkockázatú (all risks) típusú vagyonbiztosítás minden kockázat ellen biztosítási védelmet nyújt, amelyet a biztosítási feltételek nem zárnak ki. Ez a módozatot azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik tevékenységüket, vagyonukat teljeskörűen, a hagyományos kockázatokon túlmenően kívánják biztosítani.

  • Megnevezett kockázatokra szóló

A megnevezett kockázatokra szóló biztosítási módozat esetén jellemzően biztosítható vagyonbiztosítási kockázatok: tűz, villámcsapás, robbanás, összeroppanás, légi jármű lezuhanása, vihar, földrengés, árvíz, felhőszakadás, jégverés, hónyomás, elektromos áram okozta tűz, füst és hő kiáramlása, sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, lavina, ismeretlen építmény vagy üreg beomlása, vezetékes vízkárok, tűzoltó berendezések kilyukadása, technológiai csővezeték törése, közlekedési eszköz beleütközése, betöréses lopás- és rablás, üvegtörés, üzemszüneti veszteség.

Készséggel állunk mind hagyományos vagyonbiztosítási módozattal, mind egyedi biztosítások kidolgozásával ügyfeleink részére.
A vagyonbiztosítások célja elsősorban a katasztrófa jellegű, véletlen, váratlan, külső okból bekövetkező károk pénzügyi következményei alól történő mentesítés.

Biztosítható vagyontárgyak: saját- és idegen tulajdonú, valamint bérelt/lízingelt vagyontárgyak (jellemzően épületek/építmények, technológiai berendezések, készletek, anyagok, félkész termékek, készpénz, illetve egyéb értékcikk), amelyek megóvásában a biztosított érdekelt.